Odstąpienie od umowy

Konsumentom sklepu internetowego przysługuje 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny od dnia dostarczenia zamówionych produktów na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami). Przed upływem czternastu dni od dnia dostarczenia towaru należy odesłać produkty wraz z pisemnym oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: DMD Paweł Miturski, Dorota Miturska al. Sikorskiego 2/7, 35-304 Rzeszów z dopiskiem: „zwrot zakupionego produktu”.

Klient powinien wskazać rachunek bankowy, na który należy zwrócić pieniądze za odesłane produkty. Produkty zostaną przyjęte przez sklep jedynie, gdy będą nieuszkodzone, a także gdy nie będą nosiły na sobie śladów użytkowania. Sklep sprawdza odesłany przez konsumenta towar w terminie do 7 dni. Nie później niż w terminie do 14 dni od otrzymania zwróconego towaru i oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi należne płatności. Sklep dokonuje zwrotu środków pieniężnych w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności, chyba że Klient zgodził się na inny sposób płatności, który nie jest związany z pokryciem przez niego dodatkowych kosztów.